Robert te Pas

De mooiste reis is het thuiskomen in jezelf

In mijn leven en werk ervaar ik, dat ieder mens een wonderlijk wezen is. Een uniek samenspel van lichaam, ziel en geest. Het unieke van dit menszijn, onderzoek ik en geef ik vorm in communicatie, zingeving en levensbeschouwing, spiritualiteit, creativiteit en kunst. Een brede focus dus en passend bij de meerdimensionaliteit van de mens.
Ik heb een jarenlange werkervaring in de zorg – en welzijnssector. Ik ben werkzaam geweest in de zorg als begeleider, lijnmanager en projectmanager. In welzijn als kwaliteitsmedewerker en opleider/ trainer. Vanaf 2002 ben ik als zelfstandig trainer/coach /adviseur werkzaam in alle lagen en type organisaties. Vanaf 2019 aangevuld met geestelijke begeleiding en psychosociaal werk.
Door de gevarieerde werkervaringen en mijn opleidingen en cursussen in management, train the trainer, psycho- energetisch therapeut en geestelijk begeleider, heb ik een brede en stevige basis. Ik put uit oude en nieuwe bronnen van oosterse en westerse- filosofie, psychologie, esoterie, religies, mystiek, kwantumfysica en (para) wetenschap.
Communicatie is voor mij de smeerolie in menselijke relaties en organisaties. Ik heb me in de afgelopen jaren steeds meer verdiept in de verschillende lagen ervan. Inmiddels werk ik met verschillende invalshoeken: in woord en gebaar, innerlijk gevoel en uiterlijke emoties, aandacht voor het (inter)culturele en creatieve, het energetische en spirituele. Het is de interactie en de verbinding in lichaam, ziel en geest.
In een optimale begeleiding is het ‘ de ander tevoorschijn’ luisteren, waarbij het de kunst is, om door het roepen van het ego heen, het fluisteren van de ziel te horen. Dit vraagt openheid en kwetsbaarheid en een besef dat je niet dieper kunt gaan dan jezelf bent geweest. Optimale communicatie is helend in processen van ieder mens. En….helend voor elkaar, onze samenleving, aarde en kosmos. Zo werken we samen aan het unieke en universele.
Voor Ananta ben ik werkzaam als docent Communicatie.
In mijn vrije tijd deel ik samen met mijn vrouw en dochter, onze interesse voor kunst en creativiteit. Dit in het beschouwen ervan en in het vormgeven met verschillende disciplines. Hiernaast ben ik veel in de natuur te vinden en is mijn medemens altijd weer een blijvende inspiratiebron.

© Ananta opleidingen 2020 | Privacy Statement | Algemene Voorwaarden