Bijscholing Archetypische Psychologie (regressietherapie)

7 mei 2024 start de eerst volgende groep

Een aantal van de belangrijkste pijlers van therapie waaruit 90 procent van alle klachten voortkomen zijn; conceptie/zwangerschap/geboorte, (innerlijke) kinderen en stervenservaringen, waarbij vooral het onverwerkte sterven uit vorige levens een grote doorwerking heeft. Al deze trauma’s restimuleren een onderliggende kern die in iedere incarnatie weer terugkomt, tot men in staat is de onderliggende zielenwonden te herkennen en te helen. Het probleem met deze steeds terugkerende thema’s is dat er een eindeloze reeks slachtofferlevens ontstaat, waar men nooit écht van loskomt, tot men het onderliggende daderleven in de ogen kijkt en deze levens zijn verbonden met de erflast of erfzonde. Dader/slachtoffer zijn Archetypen die in ons allemaal aanwezig zijn.  In deze bijscholing, leer je om de dieperliggende kern achter alle trauma’s te ontsluiten en krijg je handvaten aangereikt om deze ook daadwerkelijk te helen.

Deze bijscholing is een aanvulling en verdieping voor therapeuten die zich bezighouden met regressie en reïncarnatietherapie.

 

Wanneer je op zoek gaat naar je zielenwonden, begeef je je in de niet fysieke wekelijkheid, (de Archetypische laag) je gaat voorbij het sterven, oftewel door de dood heen en weer terug. Wanneer je er aan toe bent om een zielenwond te helen, heeft dit een verregaande positieve doorwerking voor de heel wording in jezelf. In één sessie kun je de wond en de bijbehorende patronen die al eeuwen in je levens doorwerken volledig helen. Door het toepassen van de Alpha en de Omega, verander je het begin (Alpha), daar waar de kern is ontstaan en daarmee de uitkomst (Omega), deze uitkomst ben je zelf en de diepe heling ervan werkt dus door in je huidige leven. Alle tussenliggende levens worden mee geheeld, waardoor je in één sessie het hele patroon verwijderd. Je werkt hierbij buiten het tijd/ruimte continuüm.

 

Zielenwonden zijn; Strijd tussen het mannelijke en vrouwelijke, waarbij de achterliggende kern ligt op boos zijn op de vader/moeder God. Innerlijke kind aspecten, die resulterende in de mantra’s; niet goed genoeg zijn, het niet kunnen, niets waard et cetera zijn en waaruit een antikind (antichrist) ontstaat. Daarin kijk je dus je eigen demon onder ogen en kun je weer verbinding maken met het Goddelijke (christusbewustzijn) in jezelf. Misbruik van Macht/Manipulatie, Dader/slachtofferschap, Seksueel misbruik en zwarte magie/vervloekingen/afsluitbevelen. Vaak is een zielenwond een combinatie van verschillende Archetypen.

 

Uitgebreide geboorte sessie

Je kunt een geboortesessie in principe voor bijna alle problemen gebruiken waar je cliënt mee komt, mits je van tevoren goed exploreert wat het onderliggende probleem of het kernprobleem is. Dat is van belang omdat dan de onderliggende en terugkerende patronen zichtbaar worden en duidelijk wordt waar de cliënt steeds weer opnieuw vastloopt. Met deze geboortesessie haal je de patronen die je in je huidige leven hebt ontwikkeld eruit, ontstaat er veel inzicht en een diepe heling en voelt je je daadwerkelijk ‘herboren.’ Dit is tevens de brug en/of voorbereiding naar de dieperliggende kern van de zielenwond.

 

Innerlijk kind/Antikind

Innerlijke kinderen worden geactiveerd tijdens je jeugd en dat hoeft niet altijd door traumatische omstandigheden te zijn. Kinderen beleven de werkelijkheid anders dan volwassenen, waardoor en bepaalde overtuigingen in het leven worden aangenomen die het hele leven negatief kunnen doorwerken en aan de basis liggen van de ingesleten mantra die iedereen kent; het gevoel niet goed genoeg te zijn. Angst, schuld en schaamte liggen hieraan ten grondslag. Daardoor ontwikkelt zich een antikind. Een Antikind is de onderliggende destructieve saboteur in jezelf, het wil niet leven en het kan niet sterven en het hangt dus letterlijk tussen hemel en aarde in. Dat resulteert in behoeftigheid en een grote leegte in je systeem, een bodemloze put. Wat je er ook instopt het is nooit genoeg, dat leidt uiteindelijk tot uitputting en een vreugdeloos leven.

 

Helen van je voorouderlijke bloedlijn

Veel restimulatie van trauma’s uit vorige levens vindt plaats tijdens de zwangerschap en de geboorte zelf. Conceptie, Zwangerschap en Geboorte blijken zo vaak een schakel te zijn tussen trauma’s van vorige levens en problemen in dit leven, dat we vermoeden dat deze schakel noodzakelijk is om je de weg te wijzen naar de onderliggende kern van de zielenwond. Heling van de voorouderlijke bloedlijnen is een methodiek die je kan inzetten, wanneer er steeds een terugkerend familiepatroon zichtbaar wordt in de leven(s) van je cliënt. Dit patroon halen we in zijn geheel uit de voorouderlijke bloedlijn waardoor er een diepe heling kan plaatsvinden die een grote positieve doorwerking heeft op het leven van je cliënt. Dit proces heelt de zeven generaties voor de cliënt en wordt doorgegeven aan eventuele kinderen. Dit haalt de erflast/zonde uit het systeem van je cliënt.

 

Helen van zielenwonden door te werken met de Alpha en de Omega

Er is veel angst rond het sterven, doodsangst wordt vaak gezien als de onderliggende kern van alle angsten die we in ons leven tegenkomen.  Dit heeft als gevolg dat niet iedereen op een goede manier door het sterven heengaat. Als men niet goed sterft, ontstaan er allerlei vormen van blijven rondhangen of rondzwerven, al dan niet bewust. Het is dan ook erg belangrijk om je cliënt tijdens de sessie goed door het sterven heen te laten gaan als je bij een vorig leven uitkomt. Vaak zijn problemen uit het huidige leven de oorzaak van een slecht of onvolledig sterven uit een vorig leven(s), wat grote invloed heeft op de incarnaties die daarna komen, omdat een deel van de ziel vast blijft zitten in de traumatische omstandigheden van die dood. Vaak komt het ook voor dat mensen zich niet thuis hier op aarde door vervreemding en verlangens die voortkomen uit onverwerkte stervensprocessen. Dit resulteert erin dat er vaak honderden soms zelfs duizenden levens onder ter grondslag liggen waarin steeds weer hetzelfde thema wordt aangekeken en waarin mensen zichzelf als slachtoffer beschouwen van het leven. Om de onderliggende kern te helen, dienen mensen naar het onderliggende daderleven te kijken. Dit daderschap is een daderschap aan jezelf.

 

Zwarte Magie/vervloekingen/afsluitbevelen/seksueel misbruik

Dit komt vaker voor dan dat we denken en heeft een verregaande doorwerking in het leven van de cliënt. Vaak/meestal zitten deze vervloekingen vast op de seksualiteit en het misbruik ervan, omdat in het werken met deze energie, de levensenergie wordt vastgezet of afgetapt en vaak een kind aspect in de vorm van onschuld wordt geofferd. Je herkent deze onderliggende kern doordat mensen komen met klachten als; niets lukt me, het lijkt wel of iets saboteert. Fysieke klachten waar geen medische oorzaak voor gevonden is. Seksueel misbruik in dit leven zeker bij jonge kinderen verwijst meestal naar een onderliggend daderaspect. Monddood gemaakt worden, stemmen, suïcidaal, zelfhaat/oordeel, contracten; niet loskomen van een partner, terwijl de relatie verziekt of heel slecht is. Afspraken/Postulaten/beloften uit vorige levens met mensen/duivel. Het is ondanks het beladen onderwerp vrij gemakkelijk om dit los te maken.

 

Helen tot op de Bron/Wedergeboorte

De meeste zielenwonden resulteren in een eerste incarnatie waarop alles misgaat (daderleven) met als gevolg het eeuwenlange vastzitten op het rad van wedergeboorte van pijn en lijden. Niet alles kan in het eerste leven worden opgelost, want regelmatig mag je tot op Bron niveau terugkeren, om te onderzoeken met welke intentie, verwachtingen en angsten/twijfels ben je uit de Bron gekomen. Je keert als het ware na een eeuwenlange reis, maar nu met een hoop bewustzijn en wijsheid terug naar de Bron om te herijken wat je hebt geleerd en welke nieuwe keuze je nu zou maken. Deze nieuwe keuze resulteert in een letterlijke wedergeboorte en Ascensie.

Trainer: Isabella Sophia 

Deze bijscholing is een aanvulling en verdieping voor therapeuten die zich bezighouden met regressie en reïncarnatietherapie en bestaat uit 6 dagen. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers, zodat ieders veiligheid wordt gewaarborgd en er alle ruimte is voor jou persoonlijke vragen en behoeften.

Lesdagen zijn op dinsdag 7 mei, woensdag 5 juni, woensdag 3 juli, woensdag 4 september, dinsdag 12 november en nog 1 data in 2024. 

Investering: €900,- voor de gehele bijscholing, je hebt de mogelijkheid om dit in maanden te betalen, wat neerkomt op €150,- per maand. Als je in 1x betaald ontvang je een korting van €36,00.

* Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie 

Lets talk about sex ladies workshop bij Ananta

Meer informatie

Meer informatie of je opgeven? Neem contact op via het contactformulier 

© Ananta opleidingen 2023 | Privacy Statement | Algemene Voorwaarden