Ananta opleidingen

De weg van Horus: opleiding tot Magiër

Is een moderne opleiding met oude kennis voor mannen.

Moderne magiërs en esoterici, hebben een theorie dat de oude Egyptische magie een primaire bron is van de westerse magische praktijk en gedachtengoed. In de literatuur van het oude Egypte, van de Piramideteksten tot en met het Doden Boek, is er een overvloedig bewijs dat de oude Egyptenaren dachten dat de mensen Goden zouden kunnen worden. Godheden werden gezien als bezitters van heku=magie, een aspect van de oorspronkelijke creatieve kracht die de kosmos gevormd heeft. Zo werd magie beschouwd als een intrinsiek onderdeel van de werkelijkheid en het Goddelijke zijn.

 

De Egyptische Goden en Godinnen waren duizenden jaren de leidraad voor de oude Egyptische beschaving. De Egyptische benadering is uniek omdat het Goddelijke ervaren daarbij zo natuurlijk is dat het haast tastbaar wordt en het je daardoor ook kan raken. Elke God werd gezien als een manifestatie van het Goddelijke en tegelijk representeerden de Goden concrete kwaliteiten in onszelf, die we kunnen leren herkennen.

Magie werkt met aanwezige krachten en kan veranderingen tot stand brengen. Deze krachten zijn neutraal, hebben dus geen positieve of negatieve lading. De manier waarop er mee omgegaan wordt, geeft de kleur. Vandaar is het erg belangrijk dat de magiër heel goed weet wat (niet) te doen. Het in contact staan met de Goddelijke wil is hierin van essentieel belang en daarom dient men eerst de eigen wil te leren kennen. Magie is de kunst om een andere bewustzijnsstaat aan te nemen door middel van de Wil daardoor wordt er een trilling in werking gezet en verbindt de persoon in kwestie met hetgeen gevibreerd wordt.

Zo Boven, zo Beneden

De Egyptische religie is letterlijk en figuurlijk kosmisch georiënteerd en de kosmos is primair de basis. Wat boven gebeurde in wereld van de Goden gebeurde beneden ook in de handelingen van de priesters. Elke handeling, die de Hogepriester verricht, heeft een symbolische meerwaarde en verwijst naar wat de mythen over het gebeuren in de Godenwereld zeggen. Dat betekent dat alle verhalen van de wereld eigenlijk initiatiepaden zijn en ons de weg wijzen, mits we leren begrijpen wat de archetypische betekenis hiervan is.

Egypt2Daarnaast dient een magiër emotioneel ook in balans te zijn, omdat blokkades van deze aard ook als blokkerend in het magisch werk werken. Dit betekent dat een magiër introspectief dient te zijn en bereid dient te zijn de bijbehorende lessen die het leven op zijn pad brengt, aan te gaan. De magiër dient zich daarnaast spiritueel te ontwikkelen en dit is een kwestie van oefenen, aanscherpen en verfijnen. Dit gebeurt door meditatie, rituelen en geleide fantasieën. Wat deze 3 gebieden gemeenschappelijk hebben is het bouwen van gedachtevormen. Want magie vindt een ingang in het menselijk energiesysteem op het fijnstoffelijk niveau. Krachten die in het onderbewuste liggen worden aangeroerd en veranderd opdat de mens zich kan ontwikkelen. De krachten die hier bedoeld worden zijn de archetypen, deze zijn van Goddelijke aard en in allerlei culturen verbeeld als Goden in een pantheon.

In rituelen wordt vaak gebruik gemaakt van een mythe. Een mythe is een archetypische structuur die zich op de diverse lagen laat interpreteren. Mythes zijn zoals eerder aangegeven eigenlijk inwijdingsverhalen. Meestal worden ze psychisch verklaard en gebruikt als metafoor. Maar het gaat nog veel dieper. Veel inwijdingsrituelen verbeelden een fysieke dood waaruit men weder opstaat als een meer spiritueel mens Sterven op psychisch vlak staat gelijk aan afscheid nemen van een levensfase. Sterven op spiritueel vlak is een veel dieper afscheid met andere consequenties.

Het gaan van de mystieke weg kent fases die we in diverse geschriften terug kunnen lezen. Bij terugkomst in de ‘gewone’ wereld is de mens getransformeerd naar een hoger niveau. Niets is meer hetzelfde, al ziet de persoon er nog steeds hetzelfde uit. Zijn perceptie van de werkelijkheid is veranderd; hij ziet werelden in werelden, ziet nieuwe verbanden, kijkt abstracter naar de wereld en legt andere accenten. Dingen die voorheen belangrijk waren, zijn dat niet meer. Dingen die voorheen onzichtbaar waren, manifesteren zich.

Er is als het ware een extra zintuig tot leven gewekt, hij is in contact getreden met een diepere archetypische laag. Na het sterven komt de vereniging; het alchemistische huwelijk. En ook dit proces verdiept zich na herhaling op herhaling. Het werkelijke mystieke huwelijk is een ware spirituele extase. Magiërs en mystici kennen de Goddelijke wil als drijfveer die zich voortdurend aandient en om antwoord vraagt. Juist in die Goddelijke wil is er eenheid en liggen de wortels van het holistisch denken. Hermes Trismegistus stelt in zijn Smaragden Tablet: Zo boven, zo beneden, zo beneden zo boven om het wonder der Eenheid te bereiken.

Geïnteresseerd? We starten met de volgende reis in oktober 2018 op de woensdagen 17 okt. 21 nov. 19 dec. En in 2019; 16 jan. 13 febr. 20 mrt. 17 april, 15 mei, 5 juni en 10 juli

Deze reis wordt geïnitieerd door Isabella Sophia (van oudsher worden mannen ingewijd door vrouwen en andersom) met als gastdocent Mark Hoek sjamaan

Wil je hieraan meedoen, geef je dan op via Isabella Sophia of als je nog vragen hebt bel me dan even op 035-7512030 Kosten zijn € 111 per dag

Podcasts

Isabella2

Isabella Sophia directrice Ananta opleidingen geeft in een aantal podcasts informatie over de opleiding en uitleg over een aantal basisprincipes van de opleiding.

logo youtubelogo ituneslogo spotifylogo soundcloud

 

Activiteiten

Er zijn geen komende evenementen