HBO-Opleiding

Natuurgeneeskunde

Deze opleiding voor Natuurgeneeskunde is gericht op het praktisch ervaren en toepassen van Natuurgeneeskunde in de meest breedste zin van het woord.

De Opleiding

Doelgericht werken

Vanuit de visie van Ananta vinden we het namelijk belangrijk dat het zelfhelend vermogen van de mens centraal staat, evenals de wisselwerking tussen lichaam en geest en de interactie tussen de mens en zijn omgeving en dat begint bij jezelf. Het is een holistische geneeswijze die zich richt op de mens in zijn geheel en niet alleen op de zieke delen of de ziekteverwekkers. Natuurgeneeskunde gaat er vanuit dat de mens ziek kan worden als lichaam, energieveld, geest en sociaal functioneren, zowel afzonderlijk, als met elkaar, niet in evenwicht zijn. Onze praktische methodieken zijn gericht op het herstellen van deze balans.

Een ander uitgangspunt is dat de Natuurgeneeskundige vanuit kennis en intuïtie handelt en zelfinzicht heeft aangeleerd, waardoor er ook inzicht bij de cliënt kan ontstaan, zodat deze zelf begrijpt wat er aan de hand is. Zo wordt de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt aangesproken, omdat genezing van binnenuit dient te komen.

opleiding natuurgeneeskunde ananta soest kruidengeneeskunde meridianen eenheid

Een dynamisch geheel

Deze 5-jarige opleiding tot Natuurgeneeskundige bestaat uit vier fasen:

U

De propedeutische fase, (leergang ken jezelf, heel jezelf, word jezelf) bestaat uit het eerste jaar van de opleiding en is gericht op het oriënteren op de verschillende vakgebieden en biedt de gelegenheid om een begin te maken met het helen van jezelf door het begrijpen van je persoonlijke thema’s, angsten, schaduwkanten, maar ook het leren kennen van je talenten, kwaliteiten en potentieel. Dit oriëntatie jaar is toegankelijk voor een ieder die wil onderzoeken of de opleiding past bij de eigen verwachtingen en/of aan zichzelf wil werken. Na dit jaar heb je de mogelijkheid om de Hbo-opleiding te vervolgen of een keuze te maken uit één van de andere leergangen die we als opleiding aanbieden.

A

Vervolgfase; bestaat uit het tweede en derde jaar, waarin de student naast het opdoen van kennis en ervaring werkt aan zichzelf en de eigen ontwikkeling.. Om je taak als natuurgeneeskundige straks goed te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat je je belangrijkste blokkades hebt herkend en inzicht hebt gekregen in je eigen patronen, overtuigingen en valkuilen. Je kunt de ander daar brengen waar je zelf bent geweest. In deze fase ga je o.a. aan de slag met een eigen onderzoek om te leren dieper te kijken naar het ontstaan van een klacht. Dat betekent dat naast het fysieke, ook het energetische, emotionele en mentale niveau mee gaan in de reis. De fysieke laag waar we de klacht ervaren is de uitdrukking van datgene wat vanuit je energieveld, het denken en/of voelen komt, het is een wegwijzer naar een dieper liggende kern. Deze kern mag eruit om de klacht helemaal te helen. Jouw vraagstuk neem je mee in alle lessen, zodat je alles wat je leert kan toepassen in je eigen leven.

De kernfase, bestaat uit het vierde jaar waarin het vakmanschap van de aanstaande Natuurgeneeskundige verder wordt ontwikkeld en verdiept. Dat betekent het ontwikkelen van vaardigheden, zelfreflectie, toepassen en integreren van de opgedane kennis en het ontwikkelen van competenties. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent om een therapeutisch plan van aanpak te maken, de problematiek van de cliënt kunt herkennen en kunt onderbouwen en motiveren hoe je de behandeling wilt gaan aanpakken, naast het ook daadwerkelijk begeleiden van de cliënt. Ook wordt aandacht besteed aan het opzetten van je praktijk.

R

De afstudeerfase; In het vijfde jaar leer je om de aangeboden vakgebieden steeds meer te integreren en samen te voegen tot een gedegen, unieke en eigen begeleidingsvorm. Naast het praktisch begeleiden van jongerejaars studenten als buddy, word je ook uitgenodigd om te starten met het begeleiden van cliënten van buitenaf, onder supervisie van de opleiding. Naast de theoretische toetsing van de Toegepaste Medische Basiskennis en het afronden van je onderzoek bestaat het examen uit vijf praktische sessies met een cliënt. In de eindscriptie beschrijft de student niet alleen het proces van de cliënt, maar wordt tevens de nadruk gelegd op het eigen proces in de interactie met de cliënt vanuit de verschillende vakgebieden. Als je voor het gehele examen slaagt, ontvang je een geaccrediteerd HBO diploma.

Wie zijn wij

Docenten aan deze leergang zijn;

Isabella Sophia; Regressietherapie (Archetypische psychologie), Therapeutische skills en Bloesemremedies

Denise Nekhbet; Meridianenleer, Lichaamsgerichte therapie & Chakra psychologie

Inge Septer; Integratie

Arnoud van der Kolk; Chakrapsychologie en de Taal van het lichaam via systemisch werk

Katerina Poposka; Meridianenleer & lichaamsgerichte therapie

Docent volgt; Praktische toepassing Plantenkunde 

Mireille Schouten; Toegepaste Medische basiskennis (vanaf jaar 2)

Willeke Huijsmans; Communicatie (vanaf jaar 2)

Peter Wolvers; Celzouten, Frequentietherapie en opzetten van de eigen praktijk (vanaf jaar 4) 

De volgende groep start 20 september 2024

Lesdagen 1e jaar:

De volgende groep start 20 september 2024:
Vrijdag 20 september, Vrijdag 4 oktober, Vrijdag 18 oktober, Vrijdag 1 november, Vrijdag 15 november, Vrijdag 29 november, Vrijdag 13 december, Vrijdag 10 januari, Vrijdag 24 januari, Vrijdag 7 februari, Vrijdag 21 februari, Vrijdag 7 maart, Vrijdag 21 maart, Vrijdag 4 april, Vrijdag 25 april 

Investering:2315,00 voor de gehele training, dit is inclusief een eerste Raymedy meting. Als je per maand wil betalen komen er €75,00 administratiekosten bij.

* Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie

Praktische informatie

Lesdagen vinden plaats op de vrijdagen en/of zaterdagen
Tijden 10.00 tot 17:00 uur
2 lesdagen in de maand
Groepsgrootte, minimaal 8, maximaal 12 personen
Startdata, maart en september

Kosten

1e jaar 15 lesdagen €2315
2e jaar 20 lesdagen €2880
3e jaar 24 lesdagen € 3456
4e jaar 28 lesdagen €4032
5e jaar 28 lesdagen €4032

Dit is inclusief examengeld

Betalingsregeling is mogelijk

De opleiding heeft een BTW vrijstelling

Certificering

Testimonials

Wat onze studenten zeggen

Het was weer een heerlijke les, niet teveel niet te weinig. Leerzaam, ook hoe je je eigen klacht als voorbeeld hebt genomen om uit te leggen/te tonen hoe hiermee in gesprek te gaan.

Na de lesdag in de avond keek ik in de spiegel en zag ik in mijn ogen ineens een ander, helderder licht. Ik bleef daar een tijdje staan, kijkend en genietend. Tijdens de lesdag kwam ik er namelijk achter dat er in mijn hoofd (6e chakra) altijd een donkere, grote, blinde vlek aanwezig was. Ik besefte mij voor die spiegel dat ik eindelijk iets van mijzelf terugzag. Bijzonder & ontzettend mooi om dit te mogen ervaren & hoe ik daarin word begeleid. Weer een stapje dichterbij de essentie in wie ik daadwerkelijk ben.

Van Isabella Sophia leerde ik dat die reis naar binnen ook zacht en vreugdevol mag gaan. 🌟Het is telkens weer een feestje om samen met de mensen van Ananta Opleidingen het innerlijk werk te doen precies passend bij wat je op dat moment nodig hebt. 

© Ananta opleidingen 2023 | Privacy Statement | Algemene Voorwaarden