Mireille Schouten

Zo binnen, zo buiten.

Hoe opener ik mezelf kan zien en kennen, hoe meer open ik de ander kan ontmoeten en ontvangen. Knowing and understanding yourself is the gateway to knowing and understanding the other, and universal wisdom.

Ruim 15 jaar bewandel ik het spirituele pad bewust en actief, maar onbewust ben ik daar mijn leven lang al mee bezig.

De wens ‘mensen te helpen’ leidde tot de keuze geneeskunde te gaan studeren. Als basisarts heb ik gewerkt in de consultatiebureau-zorg, de arbo-zorg en bij de trombosedienst. De laatste jaren heb ik in het ziekenhuis gewerkt als arts antistolling. Het werd mij echter steeds duidelijker dat de westerse geneeskunst weliswaar heel waardevol is, maar voor mij te beperkt is qua mensbeeld en heling. ‘De mens’ als geheel raakt daar te gemakkelijk uit beeld, terwijl we er met ons hele mens-zijn last van hebben als we ziek zijn of als iets ons belast. Lichaam, geest, gevoel, energie, ziel: alle aspecten van ons zijn doen altijd mee; ook als we ziek zijn. We zoeken op die momenten ook met ons hele mens-zijn heling.

Ik zie de westerse geneeskunde en de overige geneeswijzen dan ook als echt aanvullend aan elkaar: complementair. We hebben beide nodig, de term ‘alternatief’ geeft in mijn ogen dan ook een vertekend beeld. Vanuit deze interesse heb ik mijzelf aangemeld bij Ananta HBO opleiding in 2014 en in 2018 ben ik daar afgestudeerd. Sinds 2017 voer ik een eigen praktijk als holistisch therapeut en coach; aanvankelijk naast mijn artsenbaan, maar inmiddels ben ik sinds september 2020 voltijds therapeut en coach.

Het begeleiden van mensen en hen ondersteunen in het vinden van hun eigen weg en hun eigen heling, vind ik een prachtig vak. Dat ik dit nu ook aan andere therapeuten/coaches in spé mag doorgeven, voelt als een extra bonus. Als docent Toegepaste Medische Basiskennis bij Ananta maak ik de verbinding tussen hoe westerse geneeskundige basisprincipes op anatomisch en (patho)fysiologisch gebied hun toepassing kunnen vinden middels complementaire geneeskundige visies, technieken en methodieken.

© Ananta opleidingen 2023 | Privacy Statement | Algemene Voorwaarden