Integratie Therapeut en Coach

Wij integreren doorleefde vakkennis en doelgerichte technieken tot een vakopleiding van HBO niveau waar jij als student centraal staat. Zo wordt iedere les een persoonlijke ervaring, waarin je jezelf tot in de kern leert kennen en kunt leven vanuit passie. Zo kun je anderen inspireren om ook hun volledige potentie te leven.

De Opleiding

Doelgericht werken

Bij de verschillende vakgebieden leer je praktische technieken die jouw cliënt direct naar de kern van zijn vraag brengt.  Daarmee maak je inzichtelijk wat de impact is van eerdere keuzes en hoe die hebben doorgewerkt in iemands leven. Vanuit dat inzicht kun je de kern helen en daarmee verander je de uitkomst van iemands leven, omdat er een nieuw perspectief ontstaat. Dit werkt ook door op de fysieke en emotionele aspecten van de cliënt. Elke sessie is er daarnaast op gericht, het geleerde direct in het dagelijkse leven te integreren, zodat je cliënt doelgericht aan zijn eigen vraagstuk werkt tussen de sessies door. Zo zet je een efficiënt traject neer, wat een blijvend effect heeft op het leven van de cliënt.

Vakken

Een dynamisch geheel

Chakra Psychologie

Energetische uitwisseling tussen jou, je lichaam en je omgeving

Integratie

Je potentie volledig leven

Archetypische Psychologie

Toepassen van de symboliek van het leven

Communicatie

Luisteren en afstemmen op je eigen essentie

Lichaamsgerichte Therapie

Het begrijpen van de taal van je lichaam

Toegepaste Medische Basiskennis

 Herstellen van je zelfhelend vermogen van je lichaam

.

Coaching

Realiseren van je eigen dromen

Innerlijk Kind

Verander je leven

Over ons

Wie zijn wij

Wij zijn een team gepassioneerde vakmensen die je graag inspireren met doorleefde kennis en praktische methodieken om je ware potentie te leven.

we inspireren je graag om te worden wie je bedoelt bent te zijn

Onze geïntegreerde vakgebieden

Integratie

De verschillende vakgebieden integreren in je leven vraagt inzicht in de diepere lagen van jezelf. Wat je hierin tegenkomt wordt binnen de les integratie verder uitgediept.. Een integratie therapeut heeft het vermogen om de kernproblematiek achter de vragen van de cliënt helder te krijgen om zo een duurzame ontwikkeling te realiseren voor de cliënt. Van belang hierbij is dat de studenten leren hoe deze vraagstelling vanuit diverse vakgebieden inzichtelijk gemaakt kan worden Dat betekent vanuit onze visie, dat zowel het lichaam (lichaamsgerichte therapie en psychosomatiek), de geest (Archetypische psychologie), het energieveld (chakrapsychologie), en het verleden (Regressietherapie) essentieel zijn. Daarnaast is de Ziel en het ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfkennis (Reflectie) en interactie met de omgeving en zichzelf (communicatie) van belang. Hieruit worden trauma’s uit het verleden zichtbaar en dienen geheeld en vanuit de getransformeerde vorm, geïntegreerd te worden.  (Integratie en Traumatherapie als onderdeel daarvan). Van daaruit ontstaat er een nieuwe interactie met de omgeving, op zowel persoonlijk, relationeel als werk gerelateerd vlak.  Er ontstaat zo een nieuw en bewuster toekomstperspectief waarin de student wordt begeleid in het vormgeven en manifesteren van deze toekomst (transformatieprocessen)

Chakrapsychologie

De chakra’s zijn de energiecentra van het lichaam. De manier waarop een chakra functioneert heeft weerslag op de kwaliteit van je leven. Dit houdt in dat als in een chakra de energie stagneert, of juist overactief is, je de schaduwzijde van dit chakra ervaart. Veel klachten zowel fysiek, emotioneel als spiritueel ontstaan uit een dis-balans van de verschillende chakra’s die zich uiten op de voor die chakra’s specifieke manier en/of levensgebied. Door gebruik van verschillende technieken kan hier inzicht, healing en gedragsverandering worden gerealiseerd waardoor het gehele systeem weer beter functioneert. Terwijl als een chakra goed functioneert bijbehorend levensgebied harmonisch en in balans is. Dit is herkenbaar door het verminderen van de klachten, het toenemen van zelfvertrouwen en levenslust. Daarnaast neemt de kwaliteit van het leven toe wat merkbaar is aan meer acceptatie, liefdevollere relaties incl. met de persoon zelf en een positievere benadering van de uitdagingen van het leven.

Van oudsher worden studenten die opgeleid worden in de natuurgeneeskunde uitgedaagd om deze reis eerst zelf te gaan als voorwaarde om anderen te kunnen begeleiden. Je kunt de ander alleen daar brengen waar je zelf bent geweest.

Docenten Peter Wolvers en Denise Nekbeth

Archetypische Psychologie

Als je de symboliek van je eigen leven gaat begrijpen, ontdek je je ware potentieel.

Het begrip archetype komt van Carl Jung, Net zoals introvert, extravert, intuïtief, collectief onbewuste en je schaduw. De psychologie van Jung wordt ook wel de analytische psychologie genoemd. Het begrip archetype wordt vaak uitgelegd als ‘oerbeeld’: herinneringen uit het collectief onbewuste van de hele mensheid die in elke mens opgeslagen liggen en geactiveerd kunnen worden.

Veel mensen kampen met dezelfde vraagstukken en vandaar uit kunnen we de globale patronen van het leven herkennen. Door het persoonlijke verhaal van een cliënt te verbinden met de archetypische kennis, heb je al de eerste aanwijzingen te pakken om bij de kern uit te komen. Rondom de hulpvraag is er allerlei symboliek te ontdekken, die het ware verhaal achter alle gebeurtenissen in het leven zichtbaar maakt. Binnen de Archetypische Psychologie ontleden we zo de hulpvraag tot op de kern, om te ontdekken wat het ware verlangen is.

Vanuit dat verlangen maken we de eigen wijsheid van de cliënt wakker, zodat hij zelf nieuwe keuzes kan maken en antwoorden vindt op zijn hulpvraag. Zo kun je ook ontdekken, wat er nog in de weg staat om deze diepste verlangens te leven. Middels regressietherapie, onderdeel van dit vakgebied, reizen we terug in het verleden, om inzicht te krijgen in deze onderliggende oorzaken, om deze te veranderen en recht te zetten. Ook leer je hoe je deze blokkades eenvoudig en effectief kunt oplossen, omdat je de oorzaak aanpakt en niet aan symptoombestrijding doet.

Een archetype is in wezen namelijk een gedragspatroon. Archetypen zijn algemene thema’s die vanuit het collectief onbewuste naar boven komen en in de vorm van een symbool verschijnen. Vaak geven archetypische dromen ons het gevoel dat we een verborgen wijsheid hebben gekregen vanuit een rijke bron. Een bron waar we in ons dagelijks bestaan geen directe toegang tot kunnen krijgen.

Deze vorm van therapie pakt het probleem dus daar aan waar het is ontstaan: bij de oorsprong.

Docenten  Isabella Sophia en Roos Brouwer

Lichaamsgerichte therapie

In onze westerse wereld zijn wij in de loop der jaren steeds verder van ons lichaam afgedwaald en hebben geleerd ons leven te regeren vanuit ons hoofd. We pikken de signalen die ons lichaam ons geeft niet of vaak veel te laat op. Het lichaam is een uitdrukkingsvorm van ons bewustzijn en geeft de hele dag signalen af die, als we deze negeren, tot psychische en lichamelijke klachten kunnen leiden. Daarnaast wijst ons lichaam ons de weg naar wat we écht willen, omdat we via ons lichaam ons ook bewust worden van onze essentie. Het lichaam is zo niet alleen een wegwijzer naar verborgen zaken die geheeld mogen worden, maar ook een Bron van kennis en wijsheid. Als we weer leren luisteren naar de stem van ons lichaam dan komen we in contact met de wonderbaarlijke intelligentie van ons lichaam, naast het grote zelf herstellend vermogen van ons lijf en onze dieperliggende gevoelens en verlangens. Door je meer bewust te worden van je lichaam, wordt in balans blijven, grenzen stellen of keuzes maken een stuk eenvoudiger.

Docent Isabella Sophia

Communicatie

Binnen deze opleiding gaan we uit van de meest brede vorm van communicatie; verbaal, non-verbaal en energetisch. Gekozen is voor NLP omdat we het belangrijk vinden om kaders te hebben waardoor we kunnen leren om beter te communiceren met onszelf en de wereld om ons heen. Het succes van therapie en coaching is in grote mate afhankelijk van een goede communicatie en verstandhouding tussen coach/therapeut en cliënt. Een belangrijk aspect in dit contact is dat je de taal van de cliënt leert spreken en begrijpen. Een manier om dat te doen, is jouw communicatiesysteem aan te passen aan dat van de ander. De relatie zoals wij die zien tussen jou en je cliënt, is een relatie die gekenmerkt wordt door harmonie, begrip, wederzijds vertrouwen en de bereidheid de ander te ontmoeten. Het is het fundament waarop de vertrouwensband in de ontmoeting met de ander is gestoeld. Dit heet ‘rapport maken’. Rapport is het afstemmen op de ander; rapport drukt uit: “Ik voel me veilig bij jou, ik ben mezelf.”

Docenten Isabella Sophia en Roos Brouwer

Coaching

Binnen het vakgebied coaching wordt stilgestaan bij het verschil tussen therapie en coaching. Door uiteenlopende oorzaken kunnen mensen op een punt komen dat ze zich herbezinnen over de richting in hun leven, bijvoorbeeld in hun werk, relatie, persoonlijke vraagstukken. Met steun van een coach kunnen ze dan op zoek gaan naar wat de persoonlijk droom is in relatie tot werk, relatie of andere persoonlijke vraagstukken. Centraal staat dat de gecoachte innerlijk op zoek gaat naar wat hij wil in relatie tot zijn/haar buitenwereld, Als coach leer je deze innerlijke motivatie en wensen te kaderen en concretiseren zodat er een vertaalslag gemaakt kan worden naar concrete acties. Werkelijke veranderingen realiseren vraagt om innerlijke overtuiging en om inspirerend te zijn naar je omgeving. Dat betekent o.a. dat het gebruiken van je emotionele vaardigheden (EQ) net zozeer van belang is als je rationele kwaliteiten (IQ). Je emotionele vaardigheden bepalen namelijk de persoonlijke invloed die je hebt los van de hiërarchische structuur. Emotionele vaardigheden zijn van belang om samenwerkingsprocessen te begrijpen. Hierdoor wordt het mogelijk om productiever samen te werken. Door het ontwikkelen van je emotionele vaardigheden komen je rationele vaardigheden beter tot hun recht. Het doel hiervan is dat je onafhankelijker wordt, je zelfsturend vermogen wordt versterkt en je daardoor effectiever gaat functioneren.

Docenten Peter Wolvers en Willeke Ozira Huijsmans

Innerlijk Kind

Het is een belangrijk en geïntegreerd onderdeel binnen de opleiding, wat bij alle vakgebieden aan bod komt.

Alles wat je ooit geweest bent, maakt nu nog deel van je uit. Dat betekent dat je allerlei ervaringen en eigenschappen, alle overtuigingen en denkbeelden die je tijdens je leven hebt opgebouwd nog steeds in je draagt en natuurlijk is een groot deel daarvan afkomstig uit je kindertijd. Dit zijn zowel de leuke kanten, zoals speelsheid, onbevangenheid, verwondering en het enthousiasme van het kind dat jij was, als de minder leuke kanten, waarbij je kunt denken aan verdriet, onzekerheden en angsten uit je kindertijd, die nog steeds kunnen doorwerken in je dagelijkse leven.
Je kent ze vast wel: die momenten van “Ik ben niet goed genoeg” of het gevoel dat het allemaal jouw schuld is. Wellicht ook de dieper verstopte (en meer ingrijpende) angsten, waar een niet meer bewust trauma of emotionele gebeurtenis aan ten grondslag ligt. Het kan zelfs zo zijn dat oude patronen je hinderen of dat (onbewuste) overtuigingen uit je jeugd je belemmeren om een vervuld en plezierig leven te leiden.
Weer beschikken over die ‘leuke’ kanten, die nog steeds deel van je uitmaken; de speelsheid, onbevangenheid, de verwondering en dat enthousiasme, kan als je weer contact gaat maken met je innerlijke kinderen en de traumatische gebeurtenissen, waardoor het kind in jou nog steeds erg verdrietig of bang kan zijn gaat verwerken en helen. Waarbij diep verstopte angsten onder ogen kunnen worden gezien en worden losgelaten, en niet direct herkenbare behoeften uit je kindertijd duidelijk kunnen worden gemaakt en alsnog kunnen worden vervuld.

Je kunt je verleden veranderen, door terug te reizen naar het begin, om daar een nieuwe keuze te maken vanuit het bewustzijn wat je nu hebt. De volwassene reikt als het ware de hand naar het kind van toen. Je kunt zelf bepalen in hoeverre je je huidige leven nog laat beïnvloeden door ervaringen uit je kindertijd. Door (alsnog) inzicht te krijgen en daarvan te leren, kun je je gevoelens ten opzichte van dat verleden veranderen. Hierbij is het van belang dat je weer contact maakt met het onderliggende verlangen van je ziel en je herinnert wat je hier oorspronkelijk kwam doen met je leven, om daar alsnog voor te gaan. Dan word je wie je bedoelt was te zijn.

Toegepaste medische basiskennis

Bij de toegepaste medische basiskennis kijken we verder dan alleen de kennis over de botten, spieren, organen en weefsels. We zeggen wel eens: gezond van lichaam en geest zijn, maar hoe beïnvloeden die elkaar? Hoe verhouden de verschillende organen zich tot je emotionele gesteldheid? Dit komt ook terug in onze taal:, zoals “iets op je lever hebben”, “je gal spuwen” of “dat is informatie die moeilijk te verteren is”. En op het moment dat de balans verstoord raakt, krijgen we fysieke klachten. Dan kunnen we alleen de klachten behandelen, maar op het moment dat we helder hebben hoe ons gedrag / denkpatroon/gevoelsleven/ eetpatroon ons lichaam beïnvloed, kun je ook de oorzaak van de klachten aanpakken de wortel aanpakken en weer in balans komen. Op dat moment spreek je het zelf helend vermogen van het lichaam aan en leer je jezelf en daarmee je lichaam steeds beter kennen. En dat is de weg naar vitaliteit!

Docent: Mireille Schouten

Praktische informatie

Lesdagen vinden plaats op de vrijdagen en zaterdagen
Tijden 9:30 tot 17:00 uur
2 lesdagen in de maand
Groepsgrootte, minimaal 6, maximaal 12 personen
Startdata, maart en september

Kosten
1e jaar 24 lesdagen €2950
2e jaar 24 lesdagen € 2950
3e jaar 28 lesdagen €3450
4e jaar 28 lesdagen €3450

Dit is inclusief examengeld

Betalingsregeling is mogelijk

De opleiding heeft een BTW vrijstelling

Praktische informatie

Lesdagen vinden plaats op de vrijdagen en zaterdagen
Tijden 9:30 tot 17:00 uur
2 lesdagen in de maand
Groepsgrootte, minimaal 6, maximaal 12 personen
Startdata, maart en september

Kosten
1e jaar 24 lesdagen €2950
2e jaar 24 lesdagen €2950
3e jaar 28 lesdagen €3450
4e jaar 28 lesdagen €3450

Dit is inclusief examengeld

Betalingsregeling is mogelijk

De opleiding heeft een BTW vrijstelling

Certificering

Testimonials

Wat onze studenten zeggen

Het was weer een heerlijke les, niet teveel niet te weinig. Leerzaam, ook hoe je je eigen klacht als voorbeeld hebt genomen om uit te leggen/te tonen hoe hiermee in gesprek te gaan.

Na de lesdag in de avond keek ik in de spiegel en zag ik in mijn ogen ineens een ander, helderder licht. Ik bleef daar een tijdje staan, kijkend en genietend. Tijdens de lesdag kwam ik er namelijk achter dat er in mijn hoofd (6e chakra) altijd een donkere, grote, blinde vlek aanwezig was. Ik besefte mij voor die spiegel dat ik eindelijk iets van mijzelf terugzag. Bijzonder & ontzettend mooi om dit te mogen ervaren & hoe ik daarin word begeleid. Weer een stapje dichterbij de essentie in wie ik daadwerkelijk ben.

Van Isabella Sophia leerde ik dat die reis naar binnen ook zacht en vreugdevol mag gaan. 🌟Het is telkens weer een feestje om samen met de mensen van Ananta Opleidingen het innerlijk werk te doen precies passend bij wat je op dat moment nodig hebt. 

© Ananta opleidingen 2023 | Privacy Statement | Algemene Voorwaarden