Het pad van Isis: Opleiding tot Hogepriesteres

6 september 2024 start de eerst volgende groep

Ieder mens verlangt ernaar bezield te leven. Bezield leven houdt in dat je leeft met passie en overgave, in overeenstemming met je diepste verlangens en dromen. Bezield leven betekent dat je ja zegt tegen het leven en je tegelijk gedragen weet door een dimensie die het aardse leven overstijgt. 

Deze grotere dimensie is je oorsprong: het is de dimensie van je ziel. De ziel voorziet jou als mens doorlopend van inspiratie, die je bereikt via je intuïtie en je gevoel. Je ziel verlangt ernaar zich te manifesteren op aarde. Als mens verlang je naar de wijsheid en het inzicht van je ziel. Zo bezien wacht de ziel op de mens en de mens op de ziel. In het samenspel van beiden worden vreugde, inspiratie en vervulling geboren. 

Tot nu hebben de menselijke incarnaties op aarde een belangrijk gemeenschappelijk doel gehad: zijgaven ons ervaringen in allerlei opzicht. Alle opeenvolgende incarnaties op aarde zijn een aaneengeschakelde keten van oorzaak en gevolg. Ieder stukje pijn dat we laten liggen in het ene leven, komt terug in een ander leven om ons uit te dagen er dan beter mee om te gaan en het oude patroon te helen. Kenmerk van deze tijd en de grote dimensionele overgang waar we nu voor staan, is om al deze geleefde levens tot heelheid te brengen in onszelf en een nieuwe start te maken als geheeld mens, die zijn kosmische verbindingen heeft hersteld. Voor wie hier aan toe is, is het nu de tijd om al die levens in jezelf te helen en een pionier te zijn voor de nieuwe (maar eigenlijk oorspronkelijke) energie. 

Als priesteres leer je om alle facetten van jezelf te kennen en uit te dragen, en vanuit wie je in essentie bent, kun je de mensen en het leven om je heen ook bezielen en zo word je een sterke positieve kracht in de wereld. Wanneer je contact maakt met je ziel, komt er een bewustzijnsstroom op gang in je leven die je dichter bij jezelf brengt en je tegelijk uitnodigt het diepste van jezelf te laten zien aan de wereld. Je verbinden met je ziel is inkeren naar binnen, om je van daaruit krachtiger te manifesteren in
de buitenwereld. Op je levenspad verschijnen dan vanzelf de mensen en de mogelijkheden die je helpen om je diepst gekoesterde wensen en verlangens te realiseren. Bezield leven is zowel gepassioneerd als tegelijkertijd verbonden met innerlijke rust en licht. Binnen de veilige omgeving van de groep zal een ieder uitgenodigd, geïnspireerd en uitgedaagd worden haar eigen persoonlijke weg te vinden en samen lopen we de inwijdingspaden van verschillende oude Godinnenculturen, die al door zoveel vrouwen voor ons gelopen zijn. 

Jullie kunnen oude kennis en wijsheid verwachten, initiaties en inwijdingen vanuit deze Godinnen culturen, toepassen van magie (creatie van je eigen werkelijkheid), heilige seksualiteit, Tao en het sjamanisme. Daarnaast nemen we in de reis ook het ascensie proces mee, waar we als mensheid middenin zitten en krijg je de stappen en bijbehorende reis aangereikt die nodig is om te ascenderen. 

Alle tools die je krijgt aangereikt zijn eenvoudig toe te passen en te integreren in je dagelijkse leven, zodat je ook direct de veranderingen kunt waarnemen. 

Trainer: Isabella Sophia 

Dit pad is een doorlopende reis van 1 dag in de maand, je schrijft je per keer in voor 12 dagen. Na het eerste jaar kan je kiezen voor een verdiepingsjaar. 

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers, zodat ieders veiligheid wordt gewaarborgd en er alle ruimte is voor jou persoonlijke vragen en behoeften.    

Lesdagen: op vrijdag:  6 september, 4 oktober, 8 november, 6 december 2024,  10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april 2025, data volgt 

Investering: €1799,00 voor de gehele training, je hebt de mogelijkheid om dit jaar in maanden te betalen, wat neerkomt op €150,- per maand. Als je in 1x betaald ontvang je een korting van €75,00.  

* Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie 

Meer informatie

Meer informatie of je opgeven? Neem contact op via het contactformulier 

© Ananta opleidingen 2023 | Privacy Statement | Algemene Voorwaarden