Ananta opleidingen

Ananta opleidingen

Introductie

Missie van Ananta

Wanneer steeds meer mensen in staat zijn om te reflecteren op zichzelf, verantwoordelijkheid nemen om hun hart weer te openen naar zichzelf en van daaruit naar de omgeving, levert dit ook binnen de maatschappij veranderingen op. De drijfveer voor Ananta Opleidingen is deze evolutie van mens en samenleving. De uitgangswaarden waarlangs wij dit realiseren zijn verbonden met de zeven chakra’s. Deze zijn op hun beurt weer verbonden met de Esculaap, een staf met daaromheen een gekronkelde slang die staat voor het embleem van de geneeskunde. De chakra's zijn de energiecentra van het lichaam. De manier waarop een chakra functioneert heeft weerslag op de kwaliteit van je leven.

1e chakra fundament: zorg dragen voor een goede basis, zowel op het persoonlijke- als op het organisatorische vlak is het begin van alles. Een stevig fundament geeft veiligheid en vertrouwen en daarnaast heb je wortels nodig om je te voeden, om vandaaruit te kunnen gaan bouwen. Het 1e chakra nodigt uit om van overleven naar leven te bewegen.

2e chakra beweging: de enige zekere factor in ons leven is beweging. Alles beweegt en verandert want het leven stroomt voort. Onze keuze is om in deze verandering mee te bewegen, of om stil te blijven staan. Stilstaan resulteert echter in achteruitgang, waar meebewegen resulteert in transformatie en vernieuwing. Het 2e chakra is een beweging van schaamte naar vreugde. Door schaamte te transformeren naar vreugde kan de levensenergie weer vrijuit stromen.

3e chakra autonomie: daadwerkelijke resultaten kunnen worden bereikt als we als individuen vanuit onze authenticiteit gaan handelen. Het 3e chakra vraagt een transformatie van schuld naar autonomie. Door schuld te transformeren kom je weer in je eigen kracht en onafhankelijkheid te staan, waardoor je weer in verbinding bent met je autonomie.

4e chakra balans: nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan door te onderzoeken wat de overeenkomsten zijn in plaats van de verschillen: de beweging van of/of (dualiteit) naar en/en (eenheid) Het 4e chakra transformeert pijn naar balans. De kracht van ons hart is om beide kanten van onszelf, die in strijd zijn geraakt met elkaar, weer te verbinden, zodat balans ontstaat.

5e chakra luisteren: de grootste uitdaging voor mensen is om werkelijk te luisteren naar wat er binnen een organisatie of individu leeft. Luisteren is de ander en jezelf ontvangen en daardoor begrijpen welke acties nodig zijn om de beoogde veranderingen ook daadwerkelijk te realiseren. Het 5e chakra, beweegt van zenden naar ontvangen (luisteren). Wanneer we weer afgestemd raken op onze essentie, kunnen we de ander op een open wijze ontvangen, waardoor de eigen verantwoordelijkheid en de autonomie van de cliënt wordt gewaarborgd.

6e chakra Waarheid: Door opvoeding en maatschappij leren we om onszelf aan te passen aan de omstandigheden die van ons verwacht worden, en leven we niet wie we werkelijk zijn, waardoor ons zelfbeeld verstoort is geraakt. Loslaten van deze oude patronen betekent het durven omarmen van een nieuwe visie door een andere beeldvorming; zien wat er wel is in plaats van je te richten op wat er niet is of ontbreekt, resulteert in kijken naar de oplossingen in plaats van problemen.

7e chakra Zelfkennis: In onze westerse wereld zijn wij in de loop der jaren steeds verder van ons lichaam afgedwaald en hebben geleerd ons leven te regeren vanuit ons hoofd. Het lichaam is echter een uitdrukkingsvorm van ons bewustzijn en wijst ons de weg naar wat we écht willen, omdat we via ons lichaam ons ook bewust worden van onze essentie. Als ieder individu vanuit zijn eigen authenticiteit handelt, ontstaat er een nieuwe beweging, die gebaseerd is op verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en daardoor ook voor de samenleving. Door te luisteren naar onze eigen behoeften (voeding) en die van anderen, kunnen we de kwaliteiten van ieder individu optimaal inzetten. Zo ontstaat een gezonde balans tussen leven en werken en kunnen we blijven bouwen aan een nieuwe en duurzame samenleving; dit is voor ons evolutie.

exicites.jpg

Podcasts

Isabella2

Isabella Sophia directrice Ananta opleidingen geeft in een aantal podcasts informatie over de opleiding en uitleg over een aantal basisprincipes van de opleiding.

logo youtubelogo ituneslogo spotifylogo soundcloud