Ananta opleidingen

Ananta opleidingen

Visie Ananta

Isabella2Onze drijfveer is om mensen de kans geven zich in hun volle capaciteit te laten ontplooien. Dwz niet alleen intellectueel maar ook emotioneel en spiritueel. Daarvoor bieden wij diverse lesprogramma's aan.

Zoals de opleiding tot coach/therapeut

De innerlijke verdieping reis de 'weg van Horus' of het 'Pad van Isis'.

Als de na/bijschool modules

En de instapcurssusen.

 

Visie

De drijfveer voor Ananta Opleiding en Advies is de evolutie van mens en samenleving, en de uitgangswaarden waarlangs wij dit willen realiseren zijn:

Fundament: zorg dragen voor een goede basis, zowel op het persoonlijke- als op het organisatorische vlak, is het begin van alles. Want je hebt wortels nodig om je te voeden, om vandaar uit te kunnen gaan bouwen.

Beweging: de enige zekere factor in ons leven is beweging. Alles beweegt en verandert, want het leven stroomt voort. Onze keuze is om in deze verandering mee te bewegen, of om stil te staan. Stilstaan resulteert echter in achteruitgang, waar meebewegen resulteert in transformatie en vernieuwing.

Autonomie: daadwerkelijke resultaten kunnen worden bereikt als we als individuen vanuit onze authenticiteit gaan handelen.

Balans: nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan door te onderzoeken wat de overeenkomsten zijn in plaats van de verschillen; de beweging van of/of (dualiteit) naar en/en (eenheid)

Luisteren: de grootste uitdaging voor mensen is om werkelijk te luisteren naar wat er binnen een organisatie en een individu leeft. Luisteren is de ander ontvangen, en daardoor begrijpen welke acties nodig zijn om de beoogde veranderingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Verbeelding: loslaten van oude patronen betekent het durven omarmen van een nieuwe visie door een andere beeldvorming; kijken naar oplossingen in plaats van problemen.

Zelfkennis: als ieder individu vanuit zijn eigen authenticiteit handelt, ontstaat er een nieuwe beweging, die gebaseerd is op verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, en daardoor voor onze samenleving. Door te luisteren naar onze eigen behoeften (voeding) en die van anderen, kunnen we de kwaliteiten van ieder individu optimaal in te zetten. Zo ontstaat er een gezonde balans tussen leven en werken en kunnen we blijven bouwen aan een nieuwe en duurzame samenleving; dit is voor ons evolutie

Als het je raakt.jpg

Podcasts

Isabella2

Isabella Sophia directrice Ananta opleidingen geeft in een aantal podcasts informatie over de opleiding en uitleg over een aantal basisprincipes van de opleiding.

logo youtubelogo ituneslogo spotifylogo soundcloud